Pese a protestas, Parlamento Europeo aprueba informe proaborto